Biuletyn Tematyczny Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego "Łapy" w Łapach na rok 1957. Oryginał broszury w wersji papierowej znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.