Zezwolenie wydane przez inspektora d/s wojskowych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Łapach dnia 28.12.1981 roku. Pani Janina Nos otrzymała pismo pozwalające na wyjazd do Warszawy w dniach 29-30.12.1981 roku w czasie trwania stanu wojennego. Oryginał dostępny w bibliotece.