Zrzeczenie się obywatelstwa rosyjskiego z dnia 30.12.1922 r. Pana Witolda Leleno zamieszkałego w Wilnie ,urodzonego 10.01.1883 r. w Ucianach Guberii Koweńskiej na rzecz obywatelstwa polskiego.W oświadczeniu wpisano troje jego dzieci : Romualda ur. 27.05.1909 r., Czesława ur. 22.09.1910 r., Władysława ur. 29.01.1912 r. Podanie podpisał Komisarz Rządu w Wilnie (podpis nieczytelny). Oryginał w posiadaniu Pani Teresy Łapińskiej.