Pismo z Prezydium Wojewódzkiej Rady w Białymstoku do Elwiry Lerbach w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu rosnącego na granicy posesji Lerbachów przy ul. Fabrycznej 27 w Łapach(obecnie skrzyżowanie ul 3-Maja i Nilskiego) z dnia 09.07.1957 r. Oryginał w posiadaniu Witolda Porowskiego.