Wspomnienia żołnierza kampanii wrześniowej Stanisława Porowskiego, który trafił do niewoli sowieckiej w 1939 r. Ocalił życie dzięki ucieczce z transportu do Katynia z kolegą Józefem Perkowskim. W wieku 80 lat opisał swoje wspomnienia z tego okresu. Oryginał w posiadaniu Pana Witolda Porowskiego. Kopia oryginału w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łapach.