W dniu 25 czerwca 1946 roku w kościele parafialnym kaplicy obozowej w Loreto we Włoszech związek małżeński zawarli ppor. Bolesław Paczkowski i Emilia Jaroszyńska. Metryka zawarcia małżeństwa została wydana przez Biuro Metrykalne Szefostwa Duszpasterstwa Katolickiego 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Podpisał ją jego kierownik - ks. Kaczorowski. Dnia 9 marca 1948 roku zgodność odpisu z oryginałem potwierdził Kazimierz Materski, adiutant 11 Batalionu Łączności. Dokument znajduje się w posiadaniu Pani Krystyny Paczkowskiej.

Pan Bolesław Paczkowski mieszkał w Łapach od 1975 roku. W latach 1995-1997 był komendantem miejscowego hufca Związku Harcerstwa Polskiego. Zmarł w 2009 roku w wieku 96 lat.