Związkowa legitymacja członkowska Stanisława Łapińskiego wystawiona przez Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej. Została wydana w Łapach dnia 18 listopada 1949 roku. Oryginał dokumentu znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.