Legitymacja ubezpieczeniowa uprawniająca Stanisława Łapińskiego do korzystania z kolejowej opieki lekarskiej. Została wydana 29 kwietnia 1963 roku przez Przedsiębiorstwo Państwowe Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego im. M. Nowotki w Łapach. Oryginał dokumentu jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.