Tymczasowe zaświadczenie tożsamości należące do Stanisława Łapińskiego. Dokument został wydany 3 października 1947 roku oraz opatrzony okrągłą pieczęcią burmistrza Łap i jego podpisem. Oryginał jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.