Legitymacja uprawniająca Stanisława Łapińskiego do korzystania ze zniżek w opłatach za przejazd kolejami w klasie dowolnej (według ulg dla pracowników kolejowych). Wystawiona została 27 kwietnia 1973 roku przez Biuro Wypłaty Rent Kolejowych Polskich Kolei Państwowych w Olsztynie. Oryginał dokumentu znajduje się w zbiorach prywatnych Pani Henryki Łapszo.