Świadectwo ukończenia kursu szkolenia podstawowego obrony przeciwlotniczej i przeciwchemicznej oraz zdania norm "Gotów do OPL i PChem" I stopnia. Zostało wydane dla Stanisława Łapińskiego dnia 10 lutego 1956 r. w Białymstoku przez Zarząd Wojewódzki Ligi Przyjaciół Żołnierza. Oryginał jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.