Fotografia Felicji Czekatowskiej uczennicy klasy III B wykonane w 1930 roku. Oryginał w posiadaniu Pana Mieczysława Francke.