Fotografia z 1940 roku przedstawia ks. kanonika Henryka Bagińskiego, proboszcza parafii Łapy. Funkcję tę pełnił od 1 lipca 1935 roku aż do dnia swojej śmierci 25 marca 1956 roku. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.