Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach na wycieczce z ks. Janem Skrzeczkowskim w 1932 roku. Oryginalne zdjęcia znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. Maria Łapszo siedzi pierwsza z prawej strony

Zdjęcie 2. Maria Łapszo stoi w pierwszym rzędzie, pierwsza z lewej strony