Zbiór 8 fotografii rodzinnych Kazimierza Łapińskiego, stryja Henryki Łapszo. Oryginały znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. Kazimierz Łapiński (1909-1993) i jego żona Maria (1910-1975), z domu Raciborska

Zdjęcie 2. Lucjan, syn Kazimierza i Marii Łapińskich

Zdjęcie 3. Maria Łapińska

Zdjęcie 4. Kazimierz Łapiński z żoną Marią, lata 40. ubiegłego wieku