Ślub Heleny i Stanisława Łapińskich, 25 maja 1946. Stanisław był synem Antoniny (1901-1956), najstarszej córki Marianny (1875-1951) i Kazimierza Łapińskich (1881-1945). Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.