Zdjęcia Władysława Łapińskiego (1921-1945), przydomek Kopeć. Mieszkał w Łapach Goździkach przy ul. Głównej. Został zatrzymany podczas obławy, jaką okupacyjne władze niemieckie przeprowadziły w Zielone Świątki 28 maja 1944 roku, a potem wywieziony do obozu koncentracyjnego, gdzie zmarł. Oryginały znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.