Mieczysław Łapiński (1924-1981), przydomek Kopeć. Mieszkał przy ul. Głównej w Łapach. Zdjęcie zrobiono w latach 40. ubiegłego wieku. Oryginał jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.