Zdjęcia ślubne Czesławy Łapińskiej (1916-2007), przydomek Płaksa i Stanisława Łapińskiego (1909-1945), przydomek Kopeć. Zostały wykonane 6 kwietnia 1942 roku. Z łapanki w Zielone Świątki 28 maja 1944r. oboje trafili do obozu koncentracyjnego. Stanisław do domu już nie wrócił. Czesława po powrocie powtórnie wyszła za mąż za Józefa Łapińskiego. Mieli troje dzieci: Krystynę, Mariana i Danutę. Oryginały znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.