Portrety Jadwigi Łapińskiej (1917-2001), przydomek Kopeć. Pochodziła z Łap Goździk. Oryginały zdjęć znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. Rok 1925

Zdjęcie 2. 15 stycznia 1930

Zdjęcie 3. 18 września 1936

Zdjęcie 4.  Lata 30. XX wieku