Fotografie Jadwigi Łapińskiej (1917-2001), przydomek Kopeć. Oryginały znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. Jadwiga (w jasnej sukience) z koleżanką, 1939

Zdjęcie 2. Ślub Jadwigi ze Stanisławem Łapińskim (przydomek Płaksa), listopad 1940