Stanisław Łapiński (1913-1993), przydomek Płaksa, mąż Jadwigi Łapińskiej. Pochodził z Łap Zięciuk. Zdjęcie z 1935 roku. Oryginał posiada córka Stanisława Łapińskiego, Pani Henryka Łapszo.