Stanisław Łapiński (1913-1993), przydomek Płaksa, mąż Jadwigi Łapińskiej. Pochodził z Łap Zięciuk. Zdjęcie z 1935 roku. Oryginał jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.