Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach na cmentarzu na wileńskiej Rossie. Fotografia przedstawia uczestników wycieczki zgromadzonych przy grobie, gdzie spoczywa Maria z Billewiczów Piłsudska oraz serce jej syna - Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pierwsza z lewej strony stoi dyrektor Sabina Grindel z córką Marią (po ślubie nosząca nazwisko Maliszewska). Jako pierwszy z prawej strony - Mieczysław Łapiński. Zdjęcie wykonano około 1936 roku. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.