Matka Pani Henryki Łapszo - Jadwiga Łapińska (z lewej) i siostra jej ojca - Czesława Łapińska (1916-2007) na placu przed dworcem kolejowym w Łapach. W tle widać stojący do dziś dom Kelera. Zdjęcie wykonano w 1935 roku. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.