Instruktorzy i uczniowie Szkoły Podoficerskiej 1 Pułku Artylerii Polowej Legionów w latach 1930/1931. Oryginał jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.