Obchody święta pułkowego w jednostce wojskowej 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów w Wilnie, ok. 1936 roku. Oryginały są w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.