Służba w jednostce wojskowej w Wilnie w latach 1936-1937. Oryginały znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. Warta przy grobie matki Józefa Piłsudskiego na wileńskiej Rossie, gdzie pochowane jest też serce Marszałka. Z lewej strony Stanisław Łapiński.

Zdjęcie 2. Żołnierze wracają po pełnieniu warty na cmentarzu na Rossie