Służba wojskowa w Wilnie, 1936. Oryginały są w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. Stanisław Łapiński pierwszy z prawej strony, Zygmunt Perkowski pierwszy z lewej

Zdjęcie 2. Drugi z lewej Stanisław Łapiński