Służba wojskowa w Wilnie, 1937. Oryginały są w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. Stanisław Łapiński stoi drugi z prawej, a Zygmunt Perkowski pierwszy z lewej

Zdjęcie 2. Z prawej starszy szeregowy Stanisław Łapiński

Zdjęcie 3. Orkiestra wojskowa