Służba wojskowa w Wilnie, 1936. Oryginały są w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. Stanisław Łapiński stoi po lewej stronie

Zdjęcie 2. Stanisław Łapiński (pierwszy z lewej) z kolegami na przepustce