Kartka z życzeniami imieninowymi napisanymi odręcznie przez ks. Henryka Bagińskiego z datą 26 lutego 1951 roku. Oryginał jest w posiadaniu Pani Marii Defańskiej.