Kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach. Zdjęcia pochodzą z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Oryginały znajdują się w posiadaniu Pani Marii Defańskiej.