Główny ołtarz w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach, 1935. Oryginały są w posiadaniu Pani Marii Defańskiej.