Lekcja w Szkole Odzieżowej w Białymstoku, 5 marca 1962. Stanisława Łapińska (1944-2004) - druga z prawej strony. Oryginalne zdjęcie jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.