Przed domem przy ul. Bociańskiej 41 (rozebrany w 2014 roku), lata 50. XX wieku. Na drugim zdjęciu od lewej: Bronisław Łapszo i Stanisław Łapiński (1896-1960). Oryginalne fotografie znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.