Rodziny Łapińskich (przydomek Dźwigos) i Łapszo, Łapy, 1946 rok. Stoją od lewej: Jadwiga Łapińska (widoczna częściowo), Stanisław i Saturnina Łapińscy, Alicja Cieszko-Łapszo, Wacław i Maria Łapszo, Leonarda i Bronisław Łapszo (rodzice Wacława), Wiktoria i Witold Łapszo (klęczy niżej). Siedzą od lewej: Władysław Łapiński (mąż Jadwigi), Wanda Grelak (z domu Łapszo) z synem Andrzejem, Tadeusz Łapiński z Markiem Łapszo, Kazimiera Łozińska-Łapińska z Bożeną (córką Jadwigi Łapińskiej). Oryginalna fotografia znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.