Kąpiele w rzece Niemen w znanym litewskim uzdrowisku Druskieniki. Pocztówka wydana przez Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych "Ruch" S.A. ok. 1930 roku. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Marii Defańskiej.