Bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Władysława w Wilnie, główna świątynia katolicka na Litwie. Na pierwszym planie widoczna jest dzwonnica katedralna. Pocztówka z okresu międzywojennego. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Marii Defańskiej.