Wspomnienia o ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim przygotowane na 50. rocznicę jego śmierci i wygłoszone podczas sesji Rady Miejskiej w Chełmży 14 lutego 1995 roku. Autorem tekstu był Henryk Kulpiński, który zmarł w październiku 1995 roku w Bydgoszczy. Ksero pisma jest w posiadaniu Pani Krystyny Paczkowskiej.

Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski, prezbiter i męczennik, urodził się w Chełmży 22 stycznia 1913 roku. Jako 14-letni chłopiec wstąpił do drużyny harcerskiej. Podczas nauki w męskim gimnazjum został członkiem, a potem prezesem Sodalicji Mariańskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1937 roku. Pracował jako wikariusz w jednej z toruńskich parafii. Powierzono mu funkcję kapelana Chorągwi Pomorskiej ZHP. Niedługo po wkroczeniu wojsk niemieckich do Polski w 1939 roku został aresztowany. Był więźniem obozów koncentracyjnych Stutthof, Grenzdorf, Sachsenhausen i Dachau. Pełnił tam posługę kapłańską, organizował modlitwy, spowiedzi, pomagał chorym i najbardziej załamanym. Zmarł na tyfus 23 lutego 1945 roku w Dachau. Po jego śmierci Niemcy jedyny raz w czasie istnienia obozu wydali zgodę na modlitwę przy trumnie więźnia, która wyłożona została białym prześcieradłem i udekorowana kwiatami. Jan Paweł II ogłosił ks. Frelichowskiego błogosławionym 7 czerwca 1999 roku. Jest on patronem polskiego harcerstwa.