Zaproszenie na XXXIX noc sobótkową na plaży w Uhowie nad Narwią dnia 23.06.2007 r.