Pani Otylia Klem urodzona 18 maja 1912 roku po ukończeniu nauki w Gimnazjum Państwowym im. Marii Konopnickiej w Suwałkach i zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego 19 maja 1932 roku otrzymała Świadectwo Dojrzałości.