Zrzeczenie się obywatelstwa rosyjskiego z dnia 08.02.1923 r. Pani Anny Leleno zamieszkałej w Wilnie ur. 25.07.1859 r . w Gubernii Kowieńskiej na rzecz obywatelstwa polskiego. Podanie podpisał Komisarz Rządu w Wilnie (podpis nieczytelny).Oryginał dokumentu w posiadaniu Pani Teresy Łapińskiej.