W 1919 roku Tomasz Czekatowski i Leokadia z domu Mieczkowska zawarli związek małżeński w Kościele św. Szymona i Heleny w Mińsku. Odpis z wyciągu ksiąg metrycznych za zgodność z oryginałem potwierdzili proboszcz W. Jeżniewski (dnia 31.11.1919 r.) i proboszcz parafii Łapy Henryk Bagiński (dnia 30.06.1947 r.). Oryginał w posiadaniu Pana Mieczysława Francke.