Rozkazem Naczelnika Harcerzy z dnia 15 października 1936 roku Bolesław Paczkowski został mianowany podharcmistrzem Związku Harcerstwa Polskiego. Oryginał listu mianowania jest w posiadaniu Pani Krystyny Paczkowskiej.