Książeczka wojskowa Stanisława Łapińskiego wydana 20 stycznia 1950 roku w Białymstoku. Oryginał dokumentu znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.