Trzy karty do otrzymania wypłaty miesięcznych zarobków wystawione na dziadka Marka Łapszo - Stanisława Łapińskiego. Ich kserokopie są w posiadaniu Pani Henryki Łapszo. Znajdują się również w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Pokwitowania uiszczenia podatku gruntowego i opłaty drogowej. Oba datowane na 9 czerwca 1928 r. i opatrzone stemplem magistratu miasta Łap. Kserokopie kwitów są w posiadaniu pani Henryki Łapszo. Znajdują się również w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Wezwania dla Jana Łapińskiego, Stanisława Łapińskiego i Marty Łapińskiej do magistratu w sprawie opłacenia podatku od gruntu za 1928 rok. Ich kserokopie są w posiadaniu pani Henryki Łapszo. Znajdują się również w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

 

Metryki urodzenia Józefy Kazimiery Łapińskiej wydane w parafii Łapy. Przyszła na świat 19 marca 1925 roku w Łapach Bocianach. Zmarła w 2015 roku. Była córką Saturniny i Stanisława Łapińskich. Poślubiła Ryszarda Łozińskiego (1925-1993). Mieli troje dzieci: Andrzeja (ur. 1952), Tomasza (ur. 1954) i Elżbietę (ur. 1959). Mieszkali w Warszawie. Kserokopie dokumentów są w posiadaniu pani Henryki Łapszo. Znajdują się również w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

 Zdjęcie 1. Metryka wystawiona 15 maja 1925 roku. Podpisał ją ks. Florian Haraburda.

 Zdjęcie 2. Świadectwo urodzenia wydane 3 września 1931 roku. Dokument został opatrzony podpisem ks. Jana Skrzeczkowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Odpisy aktu małżeństwa zawartego przez Stanisława Łapińskiego i Saturninę Łapińską w dniu 28 stycznia 1918 roku. Oba dokumenty zostały wydane w parafii w Łapach. Ich kserokopie są w posiadaniu pani Henryki Łapszo. Znajdują się również w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Zdjęcie 1. Wypis wydany 19 sierpnia 1921 roku. Podpisał go ks. Bolesław Gumowski. 

Zdjęcie 2. Świadectwo metryczne wydane 31 lipca 1934 roku. W prawym górnym rogu widnieje dopisek: "[T]ylko do spisu ludności".

Metryka urodzenia Saturniny Łapińskiej wydana 13 sierpnia 1921 roku w parafii Poświętne. Akt podpisał ks. Edward Sasinowski. Saturnina urodziła się we wsi Łapy Wity w 1898 roku, zmarła w 1984 roku. Była córką Adama Łapińskiego i jego żony Marty, z d. Kamińskiej. Poślubiła Stanisława Łapińskiego (1896-1960). Ksero dokumentu jest w posiadaniu pani Henryki Łapszo. Znajduje się również w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

 

Metryka zgonu (w języku rosyjskim) Jana Łapińskiego (przydomek Dźwigos) wydana w parafii Poświętne w 1903 roku. Jan urodził się we wsi Łapy Bociany w 1846 roku, zmarł w 1902 roku. Był najstarszym z trojga dzieci Pawła Józefa Łapińskiego (ur. 1826) i jego żony Katarzyny, z d. Wnorowskiej. Ksero dokumentu jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo. Znajduje się również w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Metryki urodzenia Stanisława Łapińskiego wydane w parafii Poświętne. Stanisław urodził się we wsi Łapy Bociany w 1896 roku, zmarł w 1960 roku. Był synem Jana Łapińskiego (1846-1902) i jego trzeciej żony Marty, z d. Jabłonowskiej (1857-1925). Z żoną Saturniną (1898-1984) miał pięcioro dzieci: Marię (matka Marka Łapszo), Jadwigę, Józefę Kazimierę, Reginę i Tadeusza. Kserokopie dokumentów są w posiadaniu Pani Henryki Łapszo. Znajdują się również w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Zdjęcie 1. Metryka w języku rosyjskim wydana w 1903 roku

Zdjęcie 2. Metryka w języku polskim wydana 13 sierpnia 1921 roku. Akt podpisał ks. Edward Sasinowski. 

 

 

 

 

 

Metryka urodzenia (w języku rosyjskim) Juliana Łapińskiego wydana w parafii Poświętne w 1903 roku. Julian urodził się we wsi Łapy Bociany w 1888 roku, zmarł w 1940 roku. Był synem Jana Łapińskiego (1846-1902) i jego pierwszej żony Anny, z d. Brzozowskiej. Ożenił się z Anna Perkowską. Mieli dwoje dzieci: Mieczysławę (1922-1995) i Antoniego (1929-1999). Ksero dokumentu jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo. Znajduje się również w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Metryka urodzenia (w języku rosyjskim) Franciszki Łapińskiej wydana w parafii Poświętne w 1903 roku. Franciszka urodziła się we wsi Łapy Bociany w 1886 roku, zmarła jako dziecko. Była córką Jana Łapińskiego (1846-1902) i jego pierwszej żony Anny, z d. Brzozowskiej. Ksero dokumentu jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo. Znajduje się również w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.