Marta Łapińska (1857-1925), z d. Jabłonowska. Zdjęcie wykonano w zakładzie fotograficznym „Rembrandt” w Białymstoku w latach 1904-1915. Fotografie z tego okresu zostały naklejone na firmowe winiety z informacją o ulicy, przy której mieściło się atelier - Rue de Tilleul (dziś ul. Lipowa), oraz z monogramem właściciela Józefa Szymborskiego umieszczonym w ozdobnym kartuszu herbowym. Kserokopia zdjęcia jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo. Znajduje się również w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Marta Łapińska (1857-1925), z d. Jabłonowska - fotografia portretowa. Mieszkała w Łapach Bocianach. Była trzecią żoną Jana Łapińskiego (1846-1902), przydomek Dzwigos. Ich synem był Stanisław, dziadek Marka Łapszo, męża Pani Henryki. Kserokopia zdjęcia znajduje się w jej posiadaniu oraz w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Adam Łapiński (1873-1919), przydomek Oficjan - fotografia portretowa. Pochodził z Łap Wit. Był synem Marianny i Władysława Łapińskich. Poślubił Martę, z d. Kamińską. Kserokopia zdjęcia jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo. Znajduje się również w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Trzy karty do otrzymania wypłaty miesięcznych zarobków wystawione na dziadka Marka Łapszo - Stanisława Łapińskiego. Ich kserokopie są w posiadaniu Pani Henryki Łapszo. Znajdują się również w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Pokwitowania uiszczenia podatku gruntowego i opłaty drogowej. Oba datowane na 9 czerwca 1928 r. i opatrzone stemplem magistratu miasta Łap. Kserokopie kwitów są w posiadaniu Pani Henryki Łapszo. Znajdują się również w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Wezwania dla Jana Łapińskiego, Stanisława Łapińskiego i Marty Łapińskiej do magistratu w sprawie opłacenia podatku od gruntu za 1928 rok. Ich kserokopie są w posiadaniu Pani Henryki Łapszo. Znajdują się również w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

 

Metryki urodzenia Józefy Kazimiery Łapińskiej wydane w parafii Łapy. Przyszła na świat 19 marca 1925 roku w Łapach Bocianach. Zmarła w 2015 roku. Była córką Saturniny i Stanisława Łapińskich. Poślubiła Ryszarda Łozińskiego (1925-1993). Mieli troje dzieci: Andrzeja (ur. 1952), Tomasza (ur. 1954) i Elżbietę (ur. 1959). Mieszkali w Warszawie. Kserokopie dokumentów są w posiadaniu Pani Henryki Łapszo. Znajdują się również w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

 Zdjęcie 1. Metryka wystawiona 15 maja 1925 roku. Podpisał ją ks. Florian Haraburda.

 Zdjęcie 2. Świadectwo urodzenia wydane 3 września 1931 roku. Dokument został opatrzony podpisem ks. Jana Skrzeczkowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Odpisy aktu małżeństwa zawartego przez Stanisława Łapińskiego i Saturninę Łapińską w dniu 28 stycznia 1918 roku. Oba dokumenty zostały wydane w parafii w Łapach. Ich kserokopie są w posiadaniu Pani Henryki Łapszo. Znajdują się również w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Zdjęcie 1. Wypis wydany 19 sierpnia 1921 roku. Podpisał go ks. Bolesław Gumowski. 

Zdjęcie 2. Świadectwo metryczne wydane 31 lipca 1934 roku. W prawym górnym rogu widnieje dopisek: "[T]ylko do spisu ludności".

Metryka urodzenia Saturniny Łapińskiej wydana 13 sierpnia 1921 roku w parafii Poświętne. Akt podpisał ks. Edward Sasinowski. Saturnina urodziła się we wsi Łapy Wity w 1898 roku, zmarła w 1984 roku. Była córką Adama Łapińskiego i jego żony Marty, z d. Kamińskiej. Poślubiła Stanisława Łapińskiego (1896-1960). Ksero dokumentu jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo. Znajduje się również w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

 

Metryka zgonu (w języku rosyjskim) Jana Łapińskiego (przydomek Dzwigos) wydana w parafii Poświętne w 1903 roku. Jan urodził się we wsi Łapy Bociany w 1846 roku, zmarł w 1902 roku. Był najstarszym z trojga dzieci Pawła Józefa Łapińskiego (ur. 1826) i jego żony Katarzyny, z d. Wnorowskiej. Ksero dokumentu jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo. Znajduje się również w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.