Ślub Heleny Łapińskiej i Michała Kożaka, 1963. Oryginały są w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. Helena Łapińska (1935-2010) była siatkarką w drużynie Liceum Pedagogicznego. Po ślubie zamieszkała z mężem w miejscowości Lisy k. Gołdapi, gdzie pracowała w szkole podstawowej.

Zdjęcie 2. Tuż za nowożeńcami widoczny samochód marki Warszawa z postoju taksówek w Łapach

Chrzest bliźniaków Ewy i Adama, dzieci Janiny i Henryka Łapińskich (przydomek Kopeć), Łapy, wrzesień 1963. Od lewej: Halina Łapińska i Mieczysław Łapiński (rodzice chrzestni Ewy) oraz Henryka Łapińska i Antoni Łapiński (rodzice chrzestni Adama). Oryginały dwóch zdjęć są w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

 

Chrzest Marii Łapińskiej, córki Heleny i Antoniego Łapińskich (przydomek Kopeć), wrzesień 1963. Rodzice chrzestni: Halina Łapińska i Kazimierz Łapiński. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Drużyna sportowa szkoły zawodowej w Łapach na wycieczce w Zakopanem, 1957. Widoczni m.in. Marek Łapszo (w górnym rzędzie stoi czwarty z lewej) i trener Zdzisław Baranowski (pierwszy z prawej strony). Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach przed Katedrą na Wawelu, Kraków, 3 lipca 1955. Henryka Łapińska (stoi piąta z prawej) i Marek Łapszo (kuca szósty z prawej) zawarli małżeństwo w 1965 roku. Oryginał jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Marek Łapszo (siedzi w pierwszym rzędzie drugi z prawej strony) jako uczeń Technikum Rolniczego w Białymstoku "Dojlidach", 1956. Oryginał jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

 

Uczniowie klasy VIIa Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach przy kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła. Obecni także ks. Bolesław Bartoszewicz i ks. Czesław Rakowski. Łapy, 6 czerwca 1956. Oryginały są w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. Henryka Łapszo (z domu Łapińska) klęczy trzecia z prawej

Zdjęcie 2. Henryka Łapszo stoi trzecia od prawej   

Uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach z nauczycielami, 1955. Stanisława Łapińska (1944-2004) stoi w ostatnim rzędzie pierwsza z lewej, obok niej Irena Tomaszewska. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach w pochodzie pierwszomajowym. Oryginały znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. 1 maja 1954

Zdjęcie 2. Marek Łapszo stoi pierwszy z lewej, 1 maja 1955

Na kładce dla pieszych nad torami kolejowymi (przy wieży ciśnień) w Łapach, lata 60. XX wieku. W środku Bogdan Kaczorek. Oryginał jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.