Świadectwo śmierci Kazimierza Łapińskiego zmarłego 22 września 1945 roku w Łapach. Zostało wydane 25 kwietna 1947 roku i poświadczone przez proboszcza parafii Łapy ks. Henryka Bagińskiego. Oryginał dokumentu znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.