Fotografie rodzinne Kazimierza Łapińskiego (1909-1993), stryja Henryki Łapszo. Oryginały znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. Ślub Marii i Kazimierza Łapińskich, 1930

Zdjęcie 2. Maria i Kazimierz Łapińscy z synami: starszym Lucjanem i młodszym Edwardem (1934-1951), lata 40. ubiegłego wieku

Zdjęcie 3. Rodzice Kazimierza Łapińskiego i sześciorga jego rodzeństwa - Marianna (1875-1951) i Kazimierz (1881-1945), 1937

Zdjęcie 4. Maria i Kazimierz Łapińscy z rodziną, lata 40. ubiegłego wieku