Zbiór 8 fotografii rodzinnych Kazimierza Łapińskiego, stryja Henryki Łapszo. Oryginały znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 5. Ślub Marii i Kazimierza Łapińskich, 1930

Zdjęcie 6. Maria i Kazimierz Łapińscy z synami: starszym Lucjanem i młodszym Edwardem (1934-1951), lata 40. ubiegłego wieku

Zdjęcie 7. Rodzice Kazimierza Łapińskiego i sześciorga jego rodzeństwa - Marianna (1875-1951) i Kazimierz (1881-1945), 1937

Zdjęcie 8. Maria i Kazimierz Łapińscy z rodziną, lata 40. ubiegłego wieku