Rodzina Łapińskich (przydomek Kopeć) z Łap Goździk, lipiec 1933 roku. Na drabiniastym wozie (nazywanym żeleźniakiem, ponieważ na jego koła nakładano żelazne obręcze) siedzą od lewej strony: Władysław, Antoni, synowie kuzynki Kamili Kołakowskiej z USA - Edwin i Edmund oraz Henryk i Mieczysław. Oryginał jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.