Fotografie koleżanki Jadwigi Łapińskiej (1917-2001), przydomek Kopeć. Oryginały są w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. Rok 1937

Zdjęcie 2. 10 czerwca 1937

Zdjęcie 3. Lata 30. XX wieku